Predĺženie platnosti stavebného povolenia: "Bytový dom 18 b.j., SO-02 Verejný rozvod vody, SO-03 Verejná kanalizácia", Obec Nitrianska Streda

Abstrakt: Predĺženie platnosti stavebného povolenia: "Bytový dom 18 b.j., SO-02 Verejný rozvod vody, SO-03 Verejná kanalizácia", Obec Nitrianska Streda

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • bývanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Nitrianska Streda

Abstrakt

Predĺženie platnosti stavebného povolenia: "Bytový dom 18 b.j., SO-02 Verejný rozvod vody, SO-03 Verejná kanalizácia", Obec Nitrianska Streda

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Objednávka - možnosť získania informácie prostredníctvom online objednávkovej služby

Forma prístupu

Podľa zák. čís. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám

Online zdroj

http://www.to.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany , Ulica 17.novembra 2304, 95501 Topoľčany, 038 - 5325 807, ouzp@to.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany , Ulica 17.novembra 2304, 95501 Topoľčany, 038 - 5325 807, ouzp@to.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany , Ulica 17.novembra 2304, 95501 Topoľčany, 038 - 5325 807, ouzp@to.ouzp.sk

Názov súboru

2011/00224-To

Formát súboru

 • doc