povolenie zmeny nedokončenej časti stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a splšková kanalizácia v časti Stodolisko-Habovka,objekt: SO 02 Splašková kanalizácia- Obec Habovka

Abstrakt: povolenie zmeny nedokončenej stavby

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • voda

Územné pokrytie

 • Kataster: Habovka

Abstrakt

povolenie zmeny nedokončenej stavby

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Online zdroj

http://ts.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín, 043 - 58 10 140, ouzp@dk.ouzp.sk

Názov súboru

rozhodnutie

Formát súboru

 • doc