Povolenie na osobitné užívanie vôd : v zmysle § 21 ods. 1 píam. d!) cvodného zákona - Dažďová kanalizácia (JUVAMED)

Abstrakt: povolenie na osobitné užívanie vôd

Posledná aktualizácia: 26.3.2020 8:16

Dátum vytvorenia:26.3.2020 8:14

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

Abstrakt

povolenie na osobitné užívanie vôd

Prístupnosť

Prístupnosť

 • ochrana osobnosti a osobných údajov

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://w

Poznámka

v rámci stavby: "Výrobné a skladovacie priestory, skladovanie nie väčšie ako 20 % plochy"

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Rimavská Sobota odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota, 047 - 562 1644, ouzp@rs.ouzp.sk

Názov súboru

povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd do Lenartovského potoka

Formát súboru

 • doc