Povolenie na niektoré činnosti v zmysle § 23 vodného zákona, t.j. na výrub stromov a krov v koryte drobného vodného toku Úplzie - pravostranný prítok vod. toku Lúčky - žiadateľ Štefan Kurek (ŠVS A 2010/01278)

Abstrakt: Povolenie na niektoré činnosti v zmysle § 23 vodného zákona, t.j. na výrub stromov a krov v koryte drobného vodného toku Úplzie - pravostranný prítok vod. toku Lúčky - žiadateľ Štefan Kurek

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd
 • vodný tok

Územné pokrytie

 • Kataster: Brezno

Abstrakt

Povolenie na niektoré činnosti v zmysle § 23 vodného zákona, t.j. na výrub stromov a krov v koryte drobného vodného toku Úplzie - pravostranný prítok vod. toku Lúčky - žiadateľ Štefan Kurek

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zo zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.br.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Názov súboru

Kurek Štefan A 2010 - 01278

Formát súboru

 • doc