Povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku: "Domová čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/01153-00003-BB1

Abstrakt: Povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku: "Domová čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/01153-00003-BB1 pre stavebníka Valdimír Matejka, P. Bystrica

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • čistiareň odpadových vôd
 • kanalizácia

Územné pokrytie

 • Kataster: Považská Bystrica

Abstrakt

Povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku: "Domová čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/01153-00003-BB1 pre stavebníka Valdimír Matejka, P. Bystrica

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zák. č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.pb.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici , Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica, 042 - 43 00 193, ouzp@pb.ouzp.sk

Názov súboru

OUŽP-2010/01153-00003-BB1

Formát súboru

 • doc