postúpenie podania na Obec Kapince - výrub drevín v k. ú. Kapince - pred kostolom

Abstrakt: postúpenie podania na Obec Kapince - výrub drevín v k. ú. Kapince - pred kostolom - Farský úrad Merašice - neopodstatnený podnet 27.7.2010 - vydaný súhlas na výrub drevín v januári 2010 - anonymný občan Kapiniec - RNDr. Straka

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • strom
 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Kapince

Abstrakt

postúpenie podania na Obec Kapince - výrub drevín v k. ú. Kapince - pred kostolom - Farský úrad Merašice - neopodstatnený podnet 27.7.2010 - vydaný súhlas na výrub drevín v januári 2010 - anonymný občan Kapiniec - RNDr. Straka

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

postúpenie podania na Obec Kapince - výrub drevín v k. ú. Kapince - pred kostolom - A/2010/02278-F21

Formát súboru

 • doc