Poskytnutie údajov o priestupkoch do ústrednej evidencie priestupkov na MŽP SR. (MŽP SR Bratislava)

Abstrakt: Poskytnutie údajov o priestupkoch do ústrednej evidencie priestupkov na MŽP SR. (MŽP SR Bratislava)

Posledná aktualizácia: 13.2.2020 13:02

Dátum vytvorenia:13.2.2020 13:02

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • vodné prostredie

Územné pokrytie

Abstrakt

Poskytnutie údajov o priestupkoch do ústrednej evidencie priestupkov na MŽP SR. (MŽP SR Bratislava)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, OÚŽP Levice, č.t. 036/6355915

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2020/004208

Formát súboru

 • doc