Plánovaná rekonštrukcia a prístavba budovy fitness centrum - stanovisko z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre žiadateľa Olympiagym s.r.o., Stankovce pod č. OU-TV-OSZP-2021/008542

Abstrakt: Plánovaná rekonštrukcia a prístavba budovy fitness centrum - stanovisko z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre žiadateľa Olympiagym s.r.o., Stankovce pod č. OU-TV-OSZP-2021/008542

Posledná aktualizácia: 12.10.2021 9:18

Dátum vytvorenia:12.10.2021 9:18

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • EIA - zákon

Územné pokrytie

 • Kataster: Stankovce

Abstrakt

Plánovaná rekonštrukcia a prístavba budovy fitness centrum - stanovisko z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre žiadateľa Olympiagym s.r.o., Stankovce pod č. OU-TV-OSZP-2021/008542

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

oszp.tv@minv.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Trebišov odbor starostlivosti o životné prostredie , M. R. Štefánika 32, 07501 Trebišov, 056 - 66 888 50, ouzp@tv.ouzp.sk

Názov súboru

21-008542

Formát súboru

 • doc