Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

Abstrakt: Zaslanie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch I.DRUŽSTEVNÁ, družstvo

Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:09

Dátum vytvorenia:26.6.2020 11:09

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • evidencia
 • monitoring

Tématické členenie

 • Iné
 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Ovzdušie
 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • životné prostredie

Územné pokrytie

 • Kataster: Dolný Dačov Lom

Abstrakt

Zaslanie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch I.DRUŽSTEVNÁ, družstvo

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Veľký Krtíš odbor starostlivosti o životné prostredie , Imre Madácha 2, 99001 Veľký Krtíš, 047 – 491 1817, ouzp@vk.ouzp.sk

Názov súboru

OU-VK-OSZP -2020/001790 Oznámenie o fluorovaných skleníkových plynoch

Formát súboru

 • doc