Oznámenie o zaradení podniku, nezaradený podnik - PCL Servis, s.r.o., Bratislava 2

Abstrakt: Oznámenie o zaradení podniku podľa § 5 odsek 1 zákona od spoločnosti PCL Servis, s.r.o., Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 2, IČO: 3595 8588. Podnik sa nezaraďuje pod pôsobnosť zákona, na základe množstiev VNL na prevádzke.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • palivo
 • priemyselná bezpečnosť

Územné pokrytie

 • Kataster: Ružinov

Abstrakt

Oznámenie o zaradení podniku podľa § 5 odsek 1 zákona od spoločnosti PCL Servis, s.r.o., Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 2, IČO: 3595 8588. Podnik sa nezaraďuje pod pôsobnosť zákona, na základe množstiev VNL na prevádzke.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Podľa zákona

Online zdroj

http://info@ba.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Krajský úrad životného prostredia Bratislava , Karloveská 2, 84219 Bratislava 4, 02 - 60 301 700, kuzp@ba.kuzp.sk

Spracovateľ

 • Krajský úrad životného prostredia Bratislava , Karloveská 2, 84219 Bratislava 4, 02 - 60 301 700, kuzp@ba.kuzp.sk

Správca

 • Krajský úrad životného prostredia Bratislava , Karloveská 2, 84219 Bratislava 4, 02 - 60 301 700, kuzp@ba.kuzp.sk

Názov súboru

ZPO/2010/07781/POR/II

Formát súboru

 • doc