Oznámenie k žiadosti o Záväzné stanovisko z hľadiska OPaK pre SP k zmene dokončenej stavby predloženej PD stavby -"Expozícia zvierat ", k.ú. Hniezdne pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.

Abstrakt: Oznámenie k žiadosti o Záväzné stanovisko z hľadiska OPaK pre SP k zmene dokončenej stavby predloženej PD stavby -"Expozícia zvierat ", k.ú. Hniezdne pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. pod č.s. OU-SL-OSZP-2020/007487

Posledná aktualizácia: 13.1.2021 14:23

Dátum vytvorenia:13.1.2021 14:22

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • stavebné povolenie

Územné pokrytie

 • Kraj: Prešovský kraj

Abstrakt

Oznámenie k žiadosti o Záväzné stanovisko z hľadiska OPaK pre SP k zmene dokončenej stavby predloženej PD stavby -"Expozícia zvierat ", k.ú. Hniezdne pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. pod č.s. OU-SL-OSZP-2020/007487

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zákon o slobode informácií

Online zdroj

www.sl.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Stará Ľubovňa odbor starostlivosti o životné prostredie , Prešovská 3, 06401 Stará Ľubovňa, 052 - 43 213 03, ouzp@sl.ouzp.sk

Názov súboru

Oznámenie k žiadosti o Záväzné stanovisko z hľadiska OPaK pre SP k zmene dokončenej stavby predloženej PD stavby -"Expozícia zvierat ", k.ú. Hniezdne pre žiadateľa AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. pod č.s. OU-SL-OSZP-2020/007487

Formát súboru

 • doc