odpoveď na žiadosť o vyjadrenie vo veci biotopov - lom Jelenec - OBÚ Bratislava - f. Dopravex - Adriana Šimorová, Jelenec

Abstrakt: odpoveď na žiadosť o vyjadrenie vo veci biotopov - lom Jelenec - OBÚ Bratislava - f. Dopravex - Adriana Šimorová, Jelenec

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • občianske práva a povinnosti týkajúce sa životného prostredia
 • občianska iniciatíva

Územné pokrytie

 • Kataster: Jelenec

Abstrakt

odpoveď na žiadosť o vyjadrenie vo veci biotopov - lom Jelenec - OBÚ Bratislava - f. Dopravex - Adriana Šimorová, Jelenec

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

odpoveď na žiadosť o vyjadrenie vo veci biotopov - lom Jelenec - OBÚ Bratislava - f. Dopravex - Adriana Šimorová, Jelenec - A/2010/03269-F14

Formát súboru

 • doc