odpoveď na sťažnosť vo veci výrubu drevín - Bohuslav Repta, Nové Sady

Abstrakt: odpoveď na sťažnosť vo veci výrubu drevín - Bohuslav Repta, Nové Sady - záznam zo štátneho dozoru - pozemok v nájme obce v OP železníc - RNDr. Straka

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:21

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • strom
 • rozhodnutie

Územné pokrytie

 • Kataster: Nové Sady

Abstrakt

odpoveď na sťažnosť vo veci výrubu drevín - Bohuslav Repta, Nové Sady - záznam zo štátneho dozoru - pozemok v nájme obce v OP železníc - RNDr. Straka

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne - OÚŽP Nitra

Online zdroj

http://www.nr.ouzp.sk/

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Nitra , Janka Kráľa 124, 94901 Nitra, 037 - 79 20 111, ouzp@nr.ouzp.sk

Názov súboru

odpoveď na sťažnosť vo veci výrubu drevín - Bohuslav Repta, Nové Sady - A/2010/01085-F21

Formát súboru

 • doc