Obchodné centrum Kaufland Rožňava - rozhodnutie

Abstrakt: Obchodné centrum Kaufland Rožňava

Posledná aktualizácia: 29.1.2013 9:00

Dátum vytvorenia:29.1.2013 8:30

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.
 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Hydrológia

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • obchod

Územné pokrytie

 • Kataster: Rožňava

Abstrakt

Obchodné centrum Kaufland Rožňava

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Online zdroj

http://www.rv.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Rožňava , Záhradnícka 13, 04801 Rožňava, 058/7324068 , ouzp@rv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Rožňava , Záhradnícka 13, 04801 Rožňava, 058/7324068 , ouzp@rv.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Rožňava , Záhradnícka 13, 04801 Rožňava, 058/7324068 , ouzp@rv.ouzp.sk

Názov súboru

2012/00589

Formát súboru

 • doc