Návrh Doplnku č. 8 ÚP Horná a Dolná Mičiná

Abstrakt: Vydanie odborného stanoviska v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Stavby

Environmentálne členenie

 • Biodiverzita

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana životného prostredia

Územné pokrytie

 • Kataster: Horná Mičiná

Abstrakt

Vydanie odborného stanoviska v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Písomne alebo osobne na Správe CHKO Poľana.

Distribúcia

Vlastník

 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , Lazovná 10, 97401 Banská Bystrica, 048 471 36 26, silvia.kucejova@sopsr.sk

Spracovateľ

 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , Lazovná 10, 97401 Banská Bystrica, 048 471 36 26, silvia.kucejova@sopsr.sk

Správca

 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , Lazovná 10, 97401 Banská Bystrica, 048 471 36 26, silvia.kucejova@sopsr.sk

Názov súboru

-

Formát súboru

 • -