Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu Hala LK Consulting, výrobné a skladové priestory, Prievidza

Abstrakt: Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu Hala LK Consulting, výrobné a skladové priestory, Prievidza, vodovod, kanalizácia, ČOV OÚŽP/2010/02005

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • povolenie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • voda
 • vodná stavba

Územné pokrytie

 • Kataster: Prievidza

Abstrakt

Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu Hala LK Consulting, výrobné a skladové priestory, Prievidza, vodovod, kanalizácia, ČOV OÚŽP/2010/02005

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Postup podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Prievidza , Dlhá 3, 97101 Prievidza, 046 - 542 36 42, ouzp@pd.ouzp.sk

Názov súboru

OÚŽP_2010_02005

Formát súboru

 • doc