Gréckokatolícky farský úrad Nižný Hrabovec

Abstrakt: ochrana ovzdušia

Posledná aktualizácia: 13.5.2013 13:59

Dátum vytvorenia:13.5.2013 13:59

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Znečistenie ovzdušia

Kľúčové slová GEMET

 • analýza

Územné pokrytie

 • Kataster: Nižný Hrabovec

Abstrakt

ochrana ovzdušia

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

ObÚŽP Vranov n.T.

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou , Nám. slobody 5, 09301 Vranov n. Topľou, 057 - 4461784, ouzp@vt.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou , Nám. slobody 5, 09301 Vranov n. Topľou, 057 - 4461784, ouzp@vt.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou , Nám. slobody 5, 09301 Vranov n. Topľou, 057 - 4461784, ouzp@vt.ouzp.sk

Názov súboru

vyjadrenie

Formát súboru

 • pdf