Druhostupňové rozhodnutie č. 4396000211/290-377/Kov, Obec Závadka nad Hronom

Abstrakt: Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. 1. 2011 - zrušilo a vrátilo rozhodnutie prvostupňového orgánu na nové prejednanie

Posledná aktualizácia: 23.2.2015 15:42

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • odvolanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Závadka nad Hronom

Abstrakt

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 12. 1. 2011 - zrušilo a vrátilo rozhodnutie prvostupňového orgánu na nové prejednanie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Online zdroj

http://www.sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Druhostupňové rozhodnutie č. 4396000211/290-377/Kov, Obec Závadka nad Hronom

Formát súboru

 • doc