Druhostupňové rozhodnutie č.3397001919/8817, Prírodné kúpele Číž,a.s.

Abstrakt: Rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2019, druhostupňový orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu

Posledná aktualizácia: 13.2.2020 10:03

Dátum vytvorenia:13.2.2020 10:03

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • odvolanie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Živočíšstvo

Kľúčové slová GEMET

 • kontrola životného prostredia

Územné pokrytie

 • Okres: Rimavská Sobota

Abstrakt

Rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2019, druhostupňový orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Druhostupňové rozhodnutie č.3397001919/8817, Prírodné kúpele Číž,a.s.

Formát súboru

 • pdf