Druhostupňové rozhodnutie č.3397001420 Labonte s.r.o.

Abstrakt: Rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.09.2020, druhostupňový orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu

Posledná aktualizácia: 27.7.2021 11:05

Dátum vytvorenia:27.7.2021 11:02

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • odvolanie
 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • kontrola životného prostredia

Územné pokrytie

 • Kraj: Bratislavský kraj

Abstrakt

Rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.09.2020, druhostupňový orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

V zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://sizp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Správca

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia , Karloveská 2, 84222 Bratislava, 02 / 654 22 408, sizp@sizp.sk

Názov súboru

Druhostupňové rozhodnutie č.3397001420 Labonte s.r.o.

Formát súboru

 • pdf

Veľkosť súboru

Druhostupňové rozhodnutie č.3497001320/5598 Bc. Ľubomír Štefaník