Dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie - trvalá prevádzka vodnej stavby „Vodný zdroj (pramenná záchytka), vodovodná sieť a vodojem“ investora doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc. a Ing. Gertrúda Geskeová (A 2010/01176)

Abstrakt: Dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie - trvalá prevádzka vodnej stavby „Vodný zdroj (pramenná záchytka), vodovodná sieť a vodojem“ investora doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc. a Ing. Gertrúda Geskeová

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • vodná stavba

Územné pokrytie

 • Kataster: Jarabá

Abstrakt

Dodatočné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie - trvalá prevádzka vodnej stavby „Vodný zdroj (pramenná záchytka), vodovodná sieť a vodojem“ investora doc. MUDr. Attila Czirfusz, CSc. a Ing. Gertrúda Geskeová

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zo zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://www.br.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Brezno , Rázusova 40, 97701 Brezno, 048 - 6114642, ouzp@br.ouzp.sk

Názov súboru

doc. MUDr. Attila Czirfusz CSc. A 2010 - 01176

Formát súboru

 • doc