Aktualizácia podpisového vzoru pre vnútroštátneho správcu emisných kvót SR - ICZ Slovakia, Trenčín

Abstrakt: Aktualizácia podpisového vzoru pre vnútroštátneho správcu emisných kvót SR - ICZ Slovakia, Trenčín (zákon 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami)

Posledná aktualizácia: 13.3.2018 13:37

Dátum vytvorenia:13.3.2018 12:54

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Životné prostredie

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • emisie

Územné pokrytie

 • Okres: Levice

Abstrakt

Aktualizácia podpisového vzoru pre vnútroštátneho správcu emisných kvót SR - ICZ Slovakia, Trenčín (zákon 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami)

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.t. 036/6355911

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie , Dopravná 14, 93403 Levice, 036 - 63 55 911, ouzp@lv.ouzp.sk

Názov súboru

OU-LV-OSZP-2018/005186-K

Formát súboru

 • doc