2020/6425 Malá Ida - Pánsky les II. technická infraštruktúra pre IBV Za Berekom II - vyjadrenie

Abstrakt: 2020/6425 Malá Ida - Pánsky les II. technická infraštruktúra pre IBV Za Berekom II - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 16.10.2020 11:51

Dátum vytvorenia:16.10.2020 11:51

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady
 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Malá Ida

Abstrakt

2020/6425 Malá Ida - Pánsky les II. technická infraštruktúra pre IBV Za Berekom II - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

zákon o informáciách

Online zdroj

http://www.ks.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2020/6425 Malá Ida - Pánsky les II. technická infraštruktúra pre IBV Za Berekom II - vyjadrenie

Formát súboru

 • doc