2020/013761 Stavba: Záchytné parkovisko, Košický Klečenov na pozemkoch KN-E p. č. 23/1, 23/2 a 24 v k. ú. Košický Klečenov - vyjadrenie

Abstrakt: 2020/013761 Stavba: Záchytné parkovisko, Košický Klečenov na pozemkoch KN-E p. č. 23/1, 23/2 a 24 v k. ú. Košický Klečenov - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 20.11.2020 11:05

Dátum vytvorenia:20.11.2020 11:05

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Košický Klečenov

Abstrakt

2020/013761 Stavba: Záchytné parkovisko, Košický Klečenov na pozemkoch KN-E p. č. 23/1, 23/2 a 24 v k. ú. Košický Klečenov - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2020/013761 Stavba: Záchytné parkovisko, Košický Klečenov na pozemkoch KN-E p. č. 23/1, 23/2 a 24 v k. ú. Košický Klečenov - vyjadrenie

Formát súboru

 • doc