2020/006787 Žiadosť o vyjadrenie - stanovisko

Abstrakt: 2020/006787 Žiadosť o vyjadrenie - stanovisko

Posledná aktualizácia: 16.10.2020 11:49

Dátum vytvorenia:16.10.2020 11:49

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady
 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Belža
 • Kataster: Cestice
 • Kataster: Gyňov
 • Kataster: Komárovce
 • Kataster: Perín
 • Kataster: Rákoš
 • Kataster: Seňa
 • Kataster: Skároš
 • Kataster: Slanec
 • Kataster: Trstené pri Hornáde
 • Kataster: Vyšná Myšľa
 • Kataster: Čečejovce
 • Kataster: Ždaňa

Abstrakt

2020/006787 Žiadosť o vyjadrenie - stanovisko

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

zákon o informáciách

Online zdroj

http://www.ks.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2020/006787 Žiadosť o vyjadrenie - stanovisko

Formát súboru

 • doc