2019/012920 Stavba: ,,V218 - Sokoľ - zriadenie VN prípojky pre TS1 a TS7 a úprava NN" na pozemkoch v k. ú. Sokoľ - vyjadrenie

Abstrakt: 2019/012920 Stavba: ,,V218 - Sokoľ - zriadenie VN prípojky pre TS1 a TS7 a úprava NN" na pozemkoch v k. ú. Sokoľ - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 9.10.2019 12:31

Dátum vytvorenia:9.10.2019 12:31

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • analýza odpadu

Územné pokrytie

 • Kataster: Sokoľ

Abstrakt

2019/012920 Stavba: ,,V218 - Sokoľ - zriadenie VN prípojky pre TS1 a TS7 a úprava NN" na pozemkoch v k. ú. Sokoľ - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2019/012920 Stavba: ,,V218 - Sokoľ - zriadenie VN prípojky pre TS1 a TS7 a úprava NN" na pozemkoch v k. ú. Sokoľ - vyjadrenie

Formát súboru

 • doc