2019/012910 Stavba: ,,Rodinný dom O 135 (Optim 135)" na pozemku p. č. 492/155 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Abstrakt: 2019/012910 Stavba: ,,Rodinný dom O 135 (Optim 135)" na pozemku p. č. 492/155 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 9.10.2019 12:29

Dátum vytvorenia:9.10.2019 12:28

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • analýza odpadu

Územné pokrytie

 • Kataster: Trsťany

Abstrakt

2019/012910 Stavba: ,,Rodinný dom O 135 (Optim 135)" na pozemku p. č. 492/155 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2019/012910 Stavba: ,,Rodinný dom O 135 (Optim 135)" na pozemku p. č. 492/155 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Formát súboru

 • doc