2019/012000 Stavba: ,,Bidovce, BJ - rozšírenie NN siete" na pozemkoch v k. ú. Bidovce - vyjadrenie

Abstrakt: 2019/012000 Stavba: ,,Bidovce, BJ - rozšírenie NN siete" na pozemkoch v k. ú. Bidovce - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 9.10.2019 13:11

Dátum vytvorenia:9.10.2019 13:11

Popis

Právny predpis

 • Vyhláška č. 489/2002 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 451/2005 Z. z.
 • Iné
 • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • analýza odpadu

Územné pokrytie

 • Kataster: Bidovce

Abstrakt

2019/012000 Stavba: ,,Bidovce, BJ - rozšírenie NN siete" na pozemkoch v k. ú. Bidovce - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2019/012000 Stavba: ,,Bidovce, BJ - rozšírenie NN siete" na pozemkoch v k. ú. Bidovce - vyjadrenie

Formát súboru

 • doc