2018/014529 Novostavba rodinného domu na pozemku parcela číslo KN-C 1/1 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Abstrakt: 2018/014529 Novostavba rodinného domu na pozemku parcela číslo KN-C 1/1 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 6.12.2018 11:52

Dátum vytvorenia:6.12.2018 11:52

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Iné

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana prírody

Územné pokrytie

 • Kataster: Trsťany

Abstrakt

2018/014529 Novostavba rodinného domu na pozemku parcela číslo KN-C 1/1 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

zákon o informáciach

Online zdroj

http://ks.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2018/014529 Novostavba rodinného domu na pozemku parcela číslo KN-C 1/1 v k. ú. Trsťany - vyjadrenie

Formát súboru

 • pdf