2011/00848 "Terminál kombinovanej dopravy Metrans /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach", k.ú. Haniska - Vyjadrenie OH

Abstrakt: "Terminál kombinovanej dopravy Metrans /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach", k.ú. Haniska - Vyjadrenie OH

Posledná aktualizácia: 3.8.2011 9:49

Dátum vytvorenia:3.8.2011 9:48

Popis

Právny predpis

 • Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

 • Odpady

Kľúčové slová GEMET

 • nakladanie s odpadmi (priemyselná oblasť)

Územné pokrytie

 • Kataster: Haniska

Abstrakt

"Terminál kombinovanej dopravy Metrans /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach", k.ú. Haniska - Vyjadrenie OH

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

osobne

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2011/00848 "Terminál kombinovanej dopravy Metrans /Danubia/, a.s., Haniska pri Košiciach", k.ú. Haniska - Vyjadrenie OH

Formát súboru

 • doc