2010/02713 Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "ČOV pri rodinnom dome, parc. č. 99/1, 99/3, 1007/1, k.ú. Byster" - rozhodnutie

Abstrakt: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "ČOV pri rodinnom dome, parc. č. 99/1, 99/3, 1007/1, k.ú. Byster" - rozhodnutie

Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • rozhodnutie

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • povolenie
 • stavebné povolenie
 • kanalizácia

Územné pokrytie

 • Kataster: Byster

Abstrakt

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "ČOV pri rodinnom dome, parc. č. 99/1, 99/3, 1007/1, k.ú. Byster" - rozhodnutie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona 211/2000 Z.z

Online zdroj

http://ouzp@ks.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2010/02713 Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "ČOV pri rodinnom dome, parc. č. 99/1, 99/3, 1007/1, k.ú. Byster" - rozhodnutie

Formát súboru

 • doc