2010/02674 Odstránenie hospodárskej stavby, parc. č. 293, k. ú. Skároš - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

Abstrakt: 2010/02674 Odstránenie hospodárskej stavby, parc. č. 293, k. ú. Skároš - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

Posledná aktualizácia: 12.3.2012 14:20

Dátum vytvorenia:1.2.2011 12:22

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné

Environmentálne členenie

Kľúčové slová GEMET

 • stavebný odpad

Územné pokrytie

 • Kataster: Skároš

Abstrakt

2010/02674 Odstránenie hospodárskej stavby, parc. č. 293, k. ú. Skároš - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

zákon o onformáciách

Online zdroj

http://www.ks.ouzp.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2010/02674 Odstránenie hospodárskej stavby, parc. č. 293, k. ú. Skároš - vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva

Formát súboru

 • doc